Aau christia jhund sabai mili prabhu ko stuti

Aau christia jhund sabai mili prabhu ko stuti

Korus – aau christia jhund sabai mili prabhu ko stuti.

1. Hridai bani ko  tar bajai ( 2 )
stuti mahima deu muktidata lai afna srijana haru lai
jai jai kar garaw, sor ma sor milai.

2. irshya dhoyes jal fadi ( 2 )
akta ko sutra ma sabai lai bhadhi.
pream ko sandesh badi kathinai lai para sari।

3. Andhakar yo jag ko jyoti ane ( 2 ) mithas dine nun bane
hami nun bane, krush lai allagyaw saktche bane.

आऊ च्रिष्टिया झुण्ड सबै मिली प्रभुको स्तुती 

कोरस – आऊ ख्रीष्टीय झुण्ड सबै मिली प्रभुको स्तुति ।।

1. हृदय वीणाको तार बजाई (2)
स्तुति महिमा देऊ मुक्तिदातालाई आफ्ना सृजनाहारलाई
जय जयकार गरौं, सोरमा सोर मिलाई ।

2. इष्र्या द्वेषको जाल फाड़ी (2)
एकताको सुत्रमा सबैलाई बाँधी
पेमको सन्देश बॉड़ी कठिनाईलाई पर सारी ।

3. अन्धकार यो जगको ज्योति अनि (2) मिठास दिने नून वनी
हामी नून बनी, कसलाई अलग्याऔं साक्षी बनी |


SHARE ON