Aakash vhanda ucha-ucha

aakash vhanda ucha-ucha

aakash vhanda ucha-ucha

1 आकाश भन्दा उच्च-उच्च छ नाउँ
सागर भन्दा गहिरो गहिरो छ प्रेम
आसमान भन्दा बिशाल-बिशाल अनुगह छ
हाम्रो  प्रभु येशुको ।

कोरस-यसैले गछौ प्रंशसा, गाउँछौ महिमा उनै येशुको (२)

२ वाक्यले व्यक्त नहुने भन्नलाई शब्द नपुग्ने प्रेम
आदि देखि अहिले सम्म समयले साक्षी दिएको प्रेम,
स्वर्ग छोडी आउनुभो कुसैमा मर्नुभो,
मृत्युलाई जित्नुभो हामीलाई मुक्ति दिन लाई,

३  सारा सृष्टिले ढोग्नेछ, सबै घुड़ाहरू टेक्नेछन् ।
निर्बल बलियो हुनेछ,लाटोले पुकार्नेछ त्यो नाउँ
अन्धोले देख्नेछ, बहिरोले सुन्नेछ,
मुर्दा बिउँतनेछ उनैलाई महिमा दिनलाई ।।

english verbs

1 . aakash vhanda ucha-ucha cha naw
sagar vhanda gahiro cha pream
aasman vhanda bishal-bishal anugrah cha
hamro prabhu yesuko

korush-yesaile gaw chaw prasansa,gaw chaw mahima unai yesuko(2)

2 . wakyale byatta nahune , vhanna lai sabdha napugne pream
aadhi dekhi aile samma samaile sachi diyeko pream ,
swargya chordi awnu vho kurshsai ma murnu vho ,
mirtyo lai jitnu vho hami lai mukti dan dinalai ,

3 . sara srishti le dhokne cha sabai ghuda haru tekne chan
nirbal balyo hune cha , latole pukarne cha tyo naw
andho le dhekne cha, bahirale sunne cha,
murdha beutane cha unailai mahima dinalai .

visit chirst bhajan

SHARE ON