Aandhi sari timro maya | Aandhi sari lyrics | Nepali lyrics collection

Boy
Aandhi sari timro maya – 2
kasari samhalu ma
Girl
aandhi sari timro maya – 2
kasari samhalu ma
timi behos chau baisako maatma – 2
kasari aangalu ma
Boy
aandhi sari timro maya – 2
kasari samhalu ma

Girl
timro hasilo muhar maa prem ko raag chha
Boy
timro rasilo aadhar maa maya ko bhok chha
Girl
timro hasilo muhar maa prem ko raag chha
Boy
timro rasilo aadhar maa maya ko bhok chha
Girl
timro tyo mitho anurodh – 2
kasari nakaru ma
Boy
aandhi sari timro maya – 2
kasari samhalu ma

 

Boy
timro youwan ko taap maa jalu ma kasri
Girl
timro mayale jalan bho sahu ma kasari
Boy
timro youwan ko taap maa jalu ma kasri
Girl
timro mayale jalan bho sahu ma kasari

Boy
pokhiyeko timro youwan – 2
kasari aangalu ma
Girl
aandhi sari timro maya – 2
kasari samhalu ma
Boy
timi behos chau baisako maatma – 2
kasari aangalu ma
aandhi sari timro maya – 2
kasari samhalu ma
Girl – kasari aangalu ma
Boy – kasari samhalu ma

केटा
आँधी शरि तिम्रो माया – २
कसरी सम्हालु म
केटी
आँधी शरि तिम्रो माया – २
कसरी सम्हालु म
तिमी बेहोस छौ बैसको मातमा – २
कसरी अंगलौ म
केटा
आँधी शरि तिम्रो माया – २
कसरी सम्हालु म

केटी
तिम्रो हसिलो मुहारमा प्रेमको राग छ
केटा
तिम्रो रसिलो आधारमा मायाको भोक छ
केटी
तिम्रो हसिलो मुहारमा प्रेमको राग छ
केटा
तिम्रो रसिलो आधारमा मायाको भोक छ
केटी
तिम्रो त्यो मिठो अनुरोध – २
कसरी नकारु म
केटा
आँधी शरि तिम्रो माया – २
कसरी सम्हालु म

केटा
तिम्रो यौवनको तापमा जलु म कसरी
केटी
तिम्रो मायाले जलन भो साहु म कसरी
केटा
तिम्रो यौवनको तापमा जलु म कसरी
केटी
तिम्रो मायाले जलन भो साहु म कसरी

केटा
पोखिएको तिम्रो यौवन – २
कसरी साङ्गलौ म
केटी
आँधी शरि तिम्रो माया – २
कसरी सम्हालु म
केटा
तिमी बेहोस छौ बैसको मातमा – २
कसरी अंगलौ म
आँधी शरि तिम्रो माया – २
कसरी सम्हालु म
केटी -कसरी अंगलौ म
केटा -कसरी सम्हालु म


Tags: Aandhi sari

SHARE ON