Aba chot haru le piroldaina malai lyrics | Rajesh Hamal | Nepali Movie Allare Song

Aba chot haru le piroldaina malai

(maya le yestari maryo
launa ni bhutukkai paryo
yo sojho gaule ko chhoro lai ) 2

(aba chot haru le piroldaina malai
gahiro ghau chhatimai chha ) 2
khotalne bitholne nagarnu malai
yesaima kasaiko pyar aljhe ko chha – 2
aba chot haru le piroldaina malai

Oh oh oh oh oh oh
hmm hmm hmm hmm

( mero sano sansar sringarne
rahar haru apuro bho ) 2
pirati ma dekhi taada bhayo – 2
mero aangan uslai birano bho – 2
aba chot haru le piroldaina malai

Hey hey hey hey hey hey
hmm hmm hmm hmm hmm hmm
ho ho ho ho ho ho ..

( milan ho yo maya kasailai
kasailai bichhod pani ) 2
chhutnu chhutaunu niyam yesko – 2
sahane lai garho garho chha ne – 2
(aba chot haru le piroldaina malai
gahiro ghau chhatimai chha
khotalne bitholne nagarnu malai
yesaima kasaiko pyar aljhe ko chha -2  ) 2

aba chot haru le piroldaina malai

ho ho ho ho ho ho
hm hm hm hm hm hm

अब चोट हरुले पिरोल्दैन मलाई

(माया ले येस्तरी मर्यो
लौन नि भुतुक्कै पर्यो
यो सोझो गाउलेको छोरो लाई ) २

(अब चोट हरुले पिरोल्दैन मलाई
गहिरो घाऊ छातीमै छ ) २
खोटल्ने बिथोल्ने नगर्नु मलाई
येसैमा कसैको प्यार अल्झेको छ – २
अब चोट हरुले पिरोल्दैन मलाई

ओह ओह ओह ओह ओह ओह
हम्म हम्म हम्म हम्म

( मेरो सानो संसार सृन्गारने
रहरहरु अपुरो भो ) २
पिरती म देखी टाडा भयो – २
मेरो आँगन उसलाई बिरानो भो – २
अब चोट हरुले पिरोल्दैन मलाई

हे हे हे हे हे हे
हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म
हो हो हो हो हो हो ..

( मिलन हो यो माया कसैलाई
कसैलाई बिछोड पनि ) २
छुट्नु छुटाउनु नियम यसको – २
सहनेलाई गार्हो गार्हो छ ने – २
(अब चोटहरु ले पिरोल्दैन मलाई
गहिरो घाऊ छातीमै छ
खोटल्ने बिथोल्ने नगर्नु मलाई
येसैमा कसैको प्यार अल्झेको छ – २   ) २

अब चोटहरुले पिरोल्दैन मलाई

हो हो हो हो हो हो
हम हम हम हम हम हम


SHARE ON