Hridai ko mero raja  yesu

Hridai ko mero raja  yesu

Korus: hridai ko mero raja  yesu lai dherai nai maya cha
uhako chokho pream dekhi malai ( ke le po chudaw cha ) (2)

Din din ko mero jiwanma,
christ ko aascharya-kam dekhda chu 
christ
ko aascharya-kam dekhda chu
harak asambhaw yesu ma
asambhaw  bhayako dekhda chu
hridai ko  mero

Jungle ma pyea purkhal,
pani sanatan chattan  ko
pani sanatan chattan  ko
ayara peu jiwan ko pani
tyo chattan   yesu ho
hridai ko mero

हृदयको मेरो राज येशुलाई

hridai ko mero raja  yesu

कोरस : हृदयको मेरो राज येशुलाई धेरै नै माया छ
उहाँको चोखो प्रेमदेखि मलाई ( के ले पो छुड़ाउँछ ) (2)

दिन दिनको मेरो जीवनमा,
खीष्टको आश्चार्य-काम देख्दछु
खीष्टको आश्चार्य-काम देख्दछु
हरेक असम्भव येशुमा
सम्भव भएको देख्दछु
हृदयको मेरो

जंगलमा पिए पुर्खाल ,
पानी सनातन चट्टानको
पानी सनातन चट्टानको
आएर पिवं जीवनको पानी
त्यो चट्टान येशु हो
हृदयको मेरो


SHARE ON