Aau christia jhund sabai mili

Aau christia jhund sabai mili prabhu ko stuti

Korus – aau christia jhund sabai mili prabhu ko stuti.

Hridai bani ko  tar bajai
Hridai bani ko  tar bajai
stuti mahima deu muktidata lai afna srijana haru lai
jai jai kar garaw, sor ma sor milai.

irshya dhoyes jal fadi
irshya dhoyes jal fadi
akta ko sutra ma sabai lai bhadhi.
pream ko sandesh badi kathinai lai para sari।

Andhakar yo jag ko jyoti ane ( 2 ) mithas dine nun bane
hami nun bane, krush lai allagyaw saktche bane.

आऊ च्रिष्टिया झुण्ड सबै मिली प्रभुको स्तुती 

कोरस – आऊ ख्रीष्टीय झुण्ड सबै मिली प्रभुको स्तुति ।।

हृदय वीणाको तार बजाई
हृदय वीणाको तार बजाई
स्तुति महिमा देऊ मुक्तिदातालाई आफ्ना सृजनाहारलाई
जय जयकार गरौं, सोरमा सोर मिलाई ।

इष्र्या द्वेषको जाल फाड़ी
इष्र्या द्वेषको जाल फाड़ी
एकताको सुत्रमा सबैलाई बाँधी
पेमको सन्देश बॉड़ी कठिनाईलाई पर सारी ।

अन्धकार यो जगको ज्योति अनि (2) मिठास दिने नून वनी
हामी नून बनी, कसलाई अलग्याऔं साक्षी बनी |


SHARE ON