Stuti hos prabhu christko

Stuti hos prabhu christko

Korus :
stuti hos prabhu christko, adhar ta prasansa
mahima unnaiko, hos sada sarbada ।
stuti hos prabhu christko, adhar ta prasansa
mahima unnaiko, hos sada sarbada ।

Farkara harcha bigat dinharu bartaman niyalchu
Farkara harcha bigat dinharu bartaman niyalchu
Ashisko zari juan bhari(2)barshako taha garcha
audi ramaudai purna hirdaila ,christko badai garcha
audi ramaudai purna hirdaila ,christko badai garcha

Atyanty prami agdhor samarthi chrits maro chan sathi
Atyanty prami agdhor samarthi chrits maro chan sathi
maro abhwas awau harma pani(2)yashu chan bhwashi
yeskaran bhanchu jai halleluya, dhanyabad chadaw chu
yeskaran bhanchu jai halleluya, dhanyabad chadaw chu
nirash ma asha, dhukha santi

स्तुति होस प्रभु ख्रीष्टको

कोरस …
स्तुति होस प्रभु ख्रीष्टको,आदर त प्रसंसा 

महिमा उनैको,होस सर्दा सबर्दा
स्तुति होस प्रभु ख्रीष्टको,आदर त प्रसंसा
महिमा उनैको,होस सर्दा सबर्दा
फकेर हेछ विगत दिनहरू वर्तमान नियाल्छु
फकेर हेछ विगत दिनहरू वर्तमान नियाल्छु
आशीषको झरी जीवन भरी (2) वर्षेको थाहा गर्छ
औधी रमाउँदै पूर्ण हृदयले,ख्रीष्टको वड़ाई गर्छ
औधी रमाउँदै पूर्ण हृदयले,ख्रीष्टको वड़ाई गर्छ।

अत्यन्त प्रेमी अग्धोर सामर्थी ख्रीष्ट मेरा छन् साथी
अत्यन्त प्रेमी अग्धोर सामर्थी ख्रीष्ट मेरा छन् साथी
मेरो अविश्वास औ हारमा पनि (2) येशु छन् विश्वासी
यसकारण भन्छु जय हल्लेलूयाह, धन्यवाद चड़ाउछु
यसकारण भन्छु जय हल्लेलूयाह, धन्यवाद चड़ाउछु ।

निराशमा आशा, दुश्मा शन्ति, असहायका सहारा
निराशमा आशा, दुश्मा शन्ति, असहायका सहारा
राजाहरूका पनि खीष्ट राजा (2) मेरो मुक्तिदाता
जय प्रभु येशु,जय मक्तिदाता,जय जय हल्लेलुयाह ।


SHARE ON