Stuti hos prabhu christko | Christian bhajans | Christian songs lyrics

Stuti hos prabhu christko

Korus : stuti hos prabhu christko, adhar ta prasansa
mahima unnaiko, hos sada sarbada । (2)

Farkara harcha bigat dinharu bartaman niyalchu(2)
Ashisko zari juan bhari(2)barshako taha garcha
audi ramaudai purna hirdaila ,christko badai garcha । (2)

Atyanty prami agdhor samarthi chrits maro chan sathi( 2 )
maro abhwas awau harma pani(2)yashu chan bhwashi
yeskaran bhanchu jai halleluya, dhanyabad chadaw chu (2)
nirash ma asha, dhukha santi

स्तुति होस प्रभु ख्रीष्टको

कोरस …स्तुति होस प्रभु ख्रीष्टको,आदर त प्रसंसा 
महिमा उनैको,होस सर्दा सबर्दा । (2)

फकेर हेछ विगत दिनहरू वर्तमान नियाल्छु (2)
आशीषको झरी जीवन भरी (2) वर्षेको थाहा गर्छ
औधी रमाउँदै पूर्ण हृदयले,ख्रीष्टको वड़ाई गर्छ । (2)

अत्यन्त प्रेमी अग्धोर सामर्थी ख्रीष्ट मेरा छन् साथी(2)
मेरो अविश्वास औ हारमा पनि (2) येशु छन् विश्वासी
यसकारण भन्छु जय हल्लेलूयाह, धन्यवाद चड़ाउछु । (2)

निराशमा आशा, दुश्मा शन्ति, असहायका सहारा (2)
राजाहरूका पनि खीष्ट राजा (2) मेरो मुक्तिदाता
जय प्रभु येशु,जय मक्तिदाता,जय जय हल्लेलुयाह ।


SHARE ON