Aadha sapana aadha bipana lyrics | Karna Das song

aadha sapana aadha bipana

(aadha sapana aadha bipana
mero prem ko katha ) 2
na ta jutho chha na ta chokho chha
mero prem ko katha
Girl
aadha sapana aadha bipana
mero premko katha
Boy
aadha sapana aadha bipana
mero premko katha

 

Girl
nalaunu thiyo lai sake
nachhunu thiyo chhoi sake
Boy
nalaunu thiyo lai sake
nachhunu thiyo chhoi sake
aago balnu bali sakyo
nibhaunai sarho paryo
Girl
aadha milan aadha bichod
mero prem ko katha
na ta jutho chha na ta chokho chha
mero prem ko katha
Boy
aadha sapana aadha bipana
mero premko katha

Girl
Aah aah aah aah aah…
Aah aah aah aah aah…
Boy
Hey hey hey hey hey hey
ho ho ho ha ha  ha

Boy
kun mod maa bhet bhayo
kun yog ko samyog banyo
Girl
kun mod maa bhet bhayo
kun yog ko samyog banyo
kshitij ko thegaanai nabhai
badalu ko beg banyo
Boy
aadha jiwan aadha mrityu
mero prem ko kathaa
na ta jutho chha na ta chokho chha
mero prem ko kathaa
Girl
aadha sapana aadha bipana
mero prem ko kathaa
Boy
aadha sapana aadha bipana
mero prem ko kathaa
na ta jutho chha
Girl
na ta chokho chha
Boy+Girl
mero prem ko katha
aadha sapana aadha bipana
mero premko katha

आँधा सपना आँधा बिपना

(आँधा सपना आँधा बिपना
मेरो प्रेमको कथा ) २
नत जुठो छ नत चोखो छ
मेरो प्रेमको कथा
केटी
आँधा सपना आँधा बिपना
मेरो प्रेमको कथा
केटा
आँधा सपना आँधा बिपना
मेरो प्रेमको कथा

केटी
नलाउनु थियो लाई सके
नछुनु थियो छोई सके
केटा
नलाउनु थियो लाई सके
नछुनु थियो छोई सके
आगो बल्नु बली सक्यो
निभौनै सारो पर्यो
केटी
आँधा मिलन आँधा बिछोड
मेरो प्रेमको कथा
नत जुठो छ नत चोखो छ
मेरो प्रेमको कथा
केटा
आँधा सपना आँधा बिपना
मेरो प्रेमको कथा

केटी
आह आह आह आह आह …
आह आह आह आह आह …
केटा
हे हे हे हे हे हे
हो हो हो हाँ हाँ  हाँ

केटा
कुन मोडमा भेट भयो
कुन योगको संयोग बन्यो
केटी
कुन मोडमा भेट भयो
कुन योगको संयोग बन्यो
क्षितीजको ठेगानै नभई
बादलुको बेग बन्यो
केटा
आँधा जीवन आँधा मृत्यु
मेरो प्रेमको कथा
नत जुठो छ नत चोखो छ
मेरो प्रेमको कथा
केटी
आँधा सपना आँधा बिपना
मेरो प्रेमको कथा
केटा
आँधा सपना आँधा बिपना
मेरो प्रेमको कथा
नत जुठो छ
केटी
नत चोखो छ
केटा +केटी
मेरो प्रेमको कथा
आँधा सपना आँधा बिपना
मेरो प्रेमको कथा


SHARE ON