Yesu naw appar pream ko

Yesu naw appar pream ko

yesu naw appar pream ko sabai bhanda srestra ho yo
jsama sabka ghuda le teknu parcha awashya

yesu naw amol preamko papi jan ko lagi ho
yesma leyo karhar jasley garda cha uddhar

yesu naw yo daya ho jo balak lai deyo
jas ley bhogey  maha dukha hame sablai dinu sukha

yesu naw jo deyo mane sara swarga ko
papi yesma patyauda bachyencha nai sadha

yesu naw appar pream ko iswar manish naw ko bho
yesma aasha gerney nich audai chaw tapai najik

 

yesu naw appar pream ko

येशु नाउँ अपार प्रेमको

येशु नाउँ अपार प्रेमको सबैभन्दा श्रेष्ठ हो यो
जसमा सबका धुंड़ाले टेक्नुपर्छ अवश्य

येशु नाउँ अमोल प्रेमको पापी जनको लागि हो
यसमा लिइयो करहार जसले गर्दछ उद्दार

येशु नाउँ यो दया हो जो बालकलाई दिइयो
जसले भोगे महा दख: हामी सबलाई दिनु सुख

येशु नाउँ जो दिइयो मनि सारा स्वर्गको
पापी यसमा पत्याउँदा बचाइन्छ नै सदा

येशु नाउँ अपार प्रेमको ईश्वर मानिस नाउँको भो
यसमा आशा गर्ने नीच आउँदैछौ तपाई नजीक

visit also  stuti hos prabhu ko aadharta prasansha

SHARE ON