Bhajaw mitho nam Christian bhajan

Bhajaw mitho nam

Korus- bhajaw mitho nam, prabhu yesu nam, pyaro prabhu yesu lai
garaw adhar man bhajaw mitho nam.

1. Sara bhulok bharam papiharulai, yesu matra chan sudha garna lai,
unko mitho bani suna man lagai , chadai hridaya  bheti unlai.

2. Hamra sara manma papai matra cha, jaaha jaaha heraw papai samjhanchaw
dusta manley garda jiwan nas huncha pachtawney janlai gadi yo cha.

3. Yesu hamra lagi sansarma aya, atmalai ati pream garey,
krushma kokhabata ragat bagaye, dhuna lai hamro papi hridai.

4. Narak bhanda thulo danda kehi chaina, jaha sadhai aago gandak nibhdaina.
fakaw sabai chadaw christ lai man, ramawdai garaw unko bhajan.

Bhajaw mitho nam
भजौ मिठो नाम,प्रभु येशु नाम

 

कोरस-भजौ मिठो नाम,प्रभु येशु नाम,प्यारो प्रभु येशुलाई
गरौं आदर मान भजौं मिठो नाम ।

सारा भूलोकभरम पापीहरूलाई,येशु मात्र छन्,शुद्ध गर्नलाई,
उनको मिठो वाणी सुन मन लगाई,चड़ाउँदै हृदय भेटी उनलई

हाम्रा सारा मनमा पापै मात्र छ,जहाँ जहाँ हेरौं पापै सम्झन्छौ,
दुष्ट मनले गर्दा जीवन नाश हुन्छ पछताउने जनलाई घड़ी यो छ

येशु हाम्रा लागि संसारमा आए, हाम्रा आत्मालाई अति प्रेम गरे,
कुसमा कोखावाटा रगत बगाए, धुनलाई हाम्रो पापी हृदय

नरकभन्दा ठूलो दण्ड केही छैन, जहाँ सधै आगो गन्धक निभ्दैन
फकीं आज सवै चड़ाऔं ख्रीष्टलाई मन, रमाउँदै गरौ उनको भजन

 


SHARE ON