Parmeswar ko gun

ईश्वर  महाराजालाई  गर प्रणाम (Iswar mharajalai gara pranam)

Iswar mharajalai gara pranam

ईश्वर  महाराजालाई  गर प्रणाम ,
अ़ँ गाऊ उनका ग़ुणक सामर्थ र  प्रेम ,
जो हाम्रा हुन् पालक र रक्षक स़ँध़ै ,
जो छऩ् प्रतापी र महिमीत  सधै।

प्रताप अनुग्रहका गर प्रकाश,
हुन् वस्त्र ज्योति र ड़ेरा आकाश,
हुन रथ उनका गर्जनका बादल हजार ,
बतासका पखेटामा हुन्छन् सवार।

भूलोक अनि त्यसका उदेकका धऩ ,
राखी तपाईंले,हे प्रभु माहान,
स्थिर आज्ञाले गरी दहृिलो त्यसलाई,
घेर्नुभो   समुन्द्रले खास्टाले झै ।

तपाईंको प्रेमको वर्णन असीमित,
हावा र घाममा छ यो प्रकाशित,
सुन्दर पहाड़,पर्वत अनि तराईमा,
झल्कन्छ प्रेम तपाईंको सव ऋतुमा।

तपाईंमा सँधैं राख्दछौ विश्वास,
हुँदैनौ हामी कहिल्यै निराश,
तपाईंको अनुग्रह अपार छ  सब रीत,
हे क़र्ता, हे रक्षक,हे प्राणक,हे मीत ।।

English verse

Iswar mharajalai gara pranam
au   gaw unka gunak, samartha ra pream
Jo hamra hun palak ra rakxak sadhai ,
Jo chan pratapi ra mahimit sadhai .

Pratap anugrahak gara prakash ,
Hun bastra jyoti dera akash,
Hun rath unka garjanka badal haja ,
Bataska pakheta hunchan sawar |

Bhuleka ani teyska udhek ka dhan ,
Rakhi tapailey , hey prabhu mahan,
Stheer aagya ley gari darelo  teslai,
Ghernu bho sumundra ley khasta ley jhai.

Tapai ko pream ko varnan asimit,
Hawa ra gham ma cha yo prakasit ,
Sundar pahar, parwaat ani tarai ma,
Jhalkancha pream tapaiko sab rittu ma.

Tapai ma sadhaai rakdha chaw biswas,
Hudainnaw hami kaheyley nirash,
Tapaiko anugraha aapar cha sab rit,
Hey karta, hey rakxak, hey pranak, hey mit. 

Visit-Parmeswar ko gun

SHARE ON