Uthihera aakasaima naya tara

kyarel song(uthihera aakasaima naya tara)

uthihera aakasaima naya tara

कोरस : उठिहेर आकाशैमा नयाँ तारा उगाएको
सुनिहेर बतासैमा नयाँ सन्देश ल्याएको
आनन्द ले पूर्ण यो,शान्तिले पुर्ण यो
येशू राजा जन्मेको सुसन्देश ( तिमी मेरै लागि हो हो हो  ) -X-२

अन्धकारपूर्ण जगत् मा ज्योति ल्येए उनैले
निराशलाई जीवन दिन आशा ल्यए हनैले -X- २
परमेश्वर अवतार लिई मानव बनी आउनुभो ,
हाम्रा मुक्तिदाता प्रभु जगतमा आउनुभो |

२  लक्ष्यहीन जीवनको लक्ष्य  बनी, ख्रीष्ट आए जगतमा
प्राणहीनलाई जीवन दिन डुँड़ैमा प्रभु पस्रनुभो -X-२
बाटो सत्य र जीवन उहाँ मानव बनी आउनुभो
तिमी मलाई बचाउनलाई जगत् मा आउनुभो  ।।

English verse 

kourse-uthihera aakasai ma naya tara udhayeko
suni hera  bhatasaima naya sandesh lyayeko
anandle purna yo shantile purna yo 
yesu raja janmeko susandesha ( timi merai lagi ho ho ho ) – X – 2

1..andhakar purna jaghat ma jyoti lyeyo unaile
nirasha lai jiwan dina aasha lyeyo unaile – X – 2
permeswar lai awtar lee manuv bani awnuvho
hamra muktti datta prabhu gaghat ma awnubvho

2.lachya hin jiwanko lachya bani , chirst aaye jaghat ma
pranhinlai jiwan dina dudaiima prabhu parshanuvho -X-2
baato , sathya ra jiwan waha , manuv bani awnuvho
timi malai bacheuna lai jaghat ma awnuvho | |

Visit-fheri aajha janme gothaima

SHARE ON