Bachan tode kasam ne tode | Ram Krishna Dhakal | Lyrics

Bachan tode kasam ne tode

(bachan tode kasam ne tode
sattye sattye dhatdina bhanne le) 2
antai maya saatera gaye –  2
timi bina baachdina bhanne le – 2

(ekai chimti sindur le poti deu
maya bahek aru kehi magdina ) 2
juni juni ma timrai bhai rahanchhu
mutu bhitra kasailai rakhdina
yesta yesta kiriya khai
anta katai lagdina bhanne le
aru sangai nang masu bhaye – 2
timi lai chhad dina  bhanne le – 2

(timi sanga saateko pirati
timro kasam ma katai saatdina ) 2
marnu pare maraula ma baru
tara yo man ma aantai gasdina
yesta yesta kiriya khai
timro maya maardina bhanne le
sindur potey aarkai ko laye – 2
timro bachan kaatdina bhanne le – 2
bachan tode kasam ne tode
satya satya dhatdina bhanne le
antai maya satera gaye –  2
timi bina baachdina bhanne le – 2

बचन तोडे कसम नी तोड़े

(बचन तोडे कसम नी तोड़े
सत्त्ये सत्त्ये ढाटदिन भन्नेले ) २
अन्तै माया साटेर गए –  २
तिमी बिना बाँचदिन भन्नेले – २

( एकै चिम्टी सिन्दुरले पोती देउ
माया बाहेक अरु केहि मग्दिना ) २
जुनी जुनी म तिम्रै भै रहन्छु
मुटु भित्र कसैलाई राख्दिन
एस्त एस्त किरिया खाई
अन्त कतै लाग्दिन भन्नेले
अरु संगै नंग-मासु भए – २
तिमीलाई छाड़दिन भन्ने ले – २

(तिमी संग साटेको पिरती
तिम्रो कसम म कतै साट्दिन ) २
मर्नु परे मरौला म बरु
तर यो मनमा आन्तै गास्दिना
एस्त एस्त किरिया खाई
तिम्रो माया मार्दिना भन्नेले
सिन्दुर पोते आर्कैको लाए – २
तिम्रो बचन काट्दिना भन्नेले – २
बचन तोडे कसम तोड़े
सत्त्ये सत्त्ये ढाटदिन भन्नेले
अन्तै माया साटेर गए –  २
तिमी बिना बाँचदिन भन्नेले – २


SHARE ON