Kasto lagchha lyrics | Adrian pradhan new new song | kasto lagcha lyrics | Nepali kasto lagcha by adrian pradhan

Kasto lagcha

Kasto lagchha jaba timro
Sathi paraai vahidida
Kasto huncha man timro
Dhukha sukha baatne na vaidida
Kasto lagchha jaba timro
Sathi paraai vahidida
Kasto huncha man timro
Dhukha sukha baatne na vaidida

Khushi sabai marey jasto
Khushi sabai marey jasto
Chathi khali khali lagcha
Kasto lagcha jaba timro
Sathi paraai vahidida

Harek ka pal yo aakha maa
Samjhana vai uthi dincha
Bitayeko te din haru
Chota bani jhaskai dincha
Aasha sabai marey jasto
Aasha sabai marey jasto
Ridaye khali khali lagcha
Kasto lagcha jaba timro
sathi paraai vahidida

Kati bhaguu  kati lukhu
Te yaad le  pachaai dincha
Kati parkhu kati samjhau
Yo manle khoji rahancha

Maya sabai marey jasto
Maya sabai marey jasto
Jiwaan sunya sunya lagcha
Kasto lagcha jaba timro
Sathi parai vahidida
Kasto huncha man timro
Dhukha sukha baatne na vaidida
Kasto lagcha jaba timro
Sathi paraai vahidida
Kasto huncha man timro
Dhukha sukha baatne na vaidida

Khushi sabai marey jasto
Khushi sabai marey jasto
Chathi khali khali lagcha
Kasto lagcha jaba timro
Sathi parai vahidida

कस्तो लाग्छ

कस्तो लाग्छ जब तिम्रो साथी पराई भैदिदा
कस्तो हुन्छ मन तिम्रो दुख सुख बाट्ने नभई दिदा
कस्तो हुन्छ जब तिम्रो साथी पराई भैदिदा
कस्तो हुन्छ मन तिम्रो दुख सुख बाट्ने नभई दिदा

खुसि सबै मरे जस्तो
खुसि सबै मरे जस्तो
छाती खाली खाली लाग्छ
कस्तो लाग्छ जब तिम्रो साथी पराई भैदिदा

हरेक पल यो आँखा मा सम्झना भै उठी दिन्छ
बिताएको ति दिनहरु चोट बनि झस्काई दिन्छ
आशा सबै मरे जस्तो
आशा सबै मरे जस्तो
हृदय खाली खाली लाग्छ
कस्तो लाग्छ जब तिम्रो साथी पराई भैदिदा

कति भागु कति लुकु यादले पछ्याई दिन्छ
कति पर्खाऊ कति सम्झाउ यो मनले खोजि रहन्छ
माया सबै मरे जस्तो
माया सबै मरे जस्तो
जीवन सुन्ने सुन्ने लाग्छ

 

कस्तो लाग्छ जब तिम्रो साथी पराई भैदिदा
कस्तो हुन्छ मन तिम्रो दुख सुख बाट्ने नभई दिदा
कस्तो लाग्छ जब तिम्रो साथी पराई भैदिदा
कस्तो हुन्छ मन तिम्रो दुख सुख बाट्ने नभई दिदा

खुसि सबै मरे जस्तो
खुसि सबै मरे जस्तो
छाती खाली खाली लाग्छ
कस्तो लाग्छ जब तिम्रो साथी पराई भैदिदा


SHARE ON