Stuti hos prabhu ko aadharta prasansha

stuti hos prabhu ko aadharta prasansha

stuti hos prabhu ko aadharta prasansha

कोरस …स्तुति होस प्रभु ख्रीष्टको,आदर त प्रसंसा|
महिमा उनैको,होस सर्दा सबर्दा । (2)

१ . फकेर हेछु बिगत दिनहरू बर्तमान नियाल्छु (2) ।
आशीषको झरी जीवन भरी (2) बर्षेको थाहा गर्छ।
औधी रमाउँदै पूर्ण हृदयले,ख्रीष्टको बड़ाई गर्छ । (2)

2 . अत्यन्त प्रेमी अग्धोर सामर्थी ख्रीष्ट मेरा छन् साथी(2)
मेरो अविश्वास औ हारमा पनि (2) येशु छन् बिश्वासी
यसकारण भन्छु जय हल्लेलूयाह, धन्यबाद चड़ाउछु । (2)

३ . निराशमा आशा,दुश्मा शन्ति, असहायका सहारा (2)
राजाहरूका पनि ख्रीष्ट राजा (2) मेरो मुक्तिदाता ।
जय प्रभु येशु,जय मक्तिदाता,जय जय हल्लेलूयाह ।।।

English verbs

corus-stuti hos prabhu ko aadharta prasansha
mahima unaiko , hos sardha sarvhada .(2)

1 . fharkera herchu bighat dinharu bartaman niyalchu
aasishko jhari jiwan vhari (2) barsheko thaha garchu
aawdhi ramawdai purna hirdai ly , khirst ko badai garchu . (2)

2 . atantya preami aughdhor  samharti chirst mera chan sathi (2)
mero abiswas aaw harma pani (2) yesu chan biswasi
yeskaran vhanchu jai haleloya , dhanya bad chadaw chu .

3 . nirash aasha , dukhama shanti , asahaika sahara (2)
rajaharu ka pani chirst raja (2) mero mukti datta
jai prabhu yesu , jai mukti datta , jai jai haleloya ..

visit https://wonderfullyrics.com/chirst-bhajan/

SHARE ON