kuho kuho garne banma urdne

kuho kuho garne banma urdne

kuho kuho garne banma urdne

कोरस- कुहुकुहु गर्ने बनमा उड़ने कोइली चरी छन्
खुलु-लु-लु गर्दै खोला बग्ने तपाईको सृष्टि हुन्
हे ईश्वर, तपाईका सृष्टि हुन्।

1. जग जग गर्ने वत्तीझे बल्ने आकाशमा तारा छन् (2)
जूनको किरण कति हो नरम (2) तपाईका सृष्टि हुन्
हे ईश्वर,तपाईका सृष्टि हुन् ।
मृगका पाठा, के राम्रा गरी वनमा उफ्रेका,
पशु र पंक्षी के राम्रा गरी तपाईले रचेका,
हे ईश्वर, तपाईले रचेका ।।

2. बनमा जान्छु फल-फूल हेर्छ तपाईलाई सम्झन्छु (2)
तपाईको रचना समझेर मनमा (2) म छक्क पर्दछु,
हे ईश्वर,म छक्क पर्दछु,
न्याउली चरी बिलौना गाईबनमा उडेको,
पशु र पंक्षी के राम्रा गरी तपाईले रचेका
हे ईश्वर, तपाईले रचेका ।

3. अब्राहाम, इसहाक, याकुबका ईश्वर दाता जीवनका (2)
पापीको निम्ति अति प्रेम गरी (2) पुत्र दिए बलिदान,
हे ईश्वर, तपाई ताराणहार,
पापी ह्दय छटपट गरी खोज्छन,मुक्ति उपाय
मुक्तिको बाटो स्वर्गका वैभव तपाईले रचेका
हे ईश्वर, तपाईले रचेका ।

Eingllish verse

korus-kuho kuho garne banma urdne koili chari chan 
khulu-lu-lu  gardai khola baghne tapaiko shirsti hun
hey iswar tapai ko shirsti hun 

1.  jag jag garne batti jhai balne aakash ma tara chan (2)
junko kiran kati ho naram (2) tapai ko shirsti hun
hey iswar ,tapai ko shirsti hun
mirga patha , k ramra gari banma ufreka ,
pasu ra panchi k ramra gari tapaile racheka,
hey iswar , tapaile racheka .

2. banma janchu fhal full herchu tapailai samjhan chu (2)
tapaiko rachna samjhera manma (2) mo chakka pardachu
hey iswar ,mo chakka pardachu .
neuli chari bilowna gaii banma  udeko ,
hey iswar , tapaile racheka .

3. abhram , ishak , yakubka iswar dutta jiwanka (2)
papi ko nimti ati pream gari (2) putra diye balidan ,
hey iswar , tapai tarahanhar,
papi hirdai chat pat gari khojchan , mukti upaai
muktiko bato sworga ka baivhaw  tapaile racheka
hey iswar , tapile racheka .

visit https://wonderfullyrics.com/chirst-bhajan/

SHARE ON