Gaw stuti unko stuti halleluya

Gaaw stuti  unko stuti halleluya

1. Raja permeswar ko shristi sor ley  afno rag uchalli
gaw stuiti halleluya
hey gham sunawlo patapi, hey jun madhur sital jyoti.
Korus … gaw stuti , unko stuti halleluya! halleluya

2. Hey hawa jorma samarthi, hey badal akash ko teme
gaw stuti halleluya
bihan ko jyoti stuti gaw sajhako jyoti stuti gaw.

3. Hey safa dhara bagdai jaaw prabhu ko stuti gawdai jaw
halleluya(2)
Hey ago jo chaw rapilo manishlai didai ujyalo.

4. Hey prithwi ati pyaro dinchaw sablai dherai kura
gaw stuti halleluya!
fal-ful haru jo chan dherai unko mahima dekhawdai.

5. Sab namra manka  stuti gaw maff dee sadhai stuiti gaw
halleluya (2)
hey dukha sahaney haru ho shayata ledai prabhu ko.

गाऊ स्तुति हल्लेलूयाह

gaw stuti  unko stuti halleluya

1. राज परमेश्वरको सृष्टि शोरले आफ्नो राग उचाली ।
गाऊ स्तुति हल्लेलुयाह!
हे धाम सुनौलो पतापी, हे जुन मधुर शीतल ज्योति |
कोरस…गाऊ स्तुति, उनको स्तुति हल्लतूयाह! हल्लेलुयाह

2.  हे हवा जोरमा सामर्थी, हे बादल आकाशको तिमी
गाऊ स्तुति हल्लेलूयाह!
बिहानको ज्योति स्तुति गाऊ साँझको ज्योति स्तुति गाऊ ।

3.  हे सफा धारा बग्दै जाऊ प्रभुको स्तुति गाउँदै जाऊ
हल्लेलूयाह (2)
हे आगो जो छौ रापिलो मानिसलाई दिदै उज्यालो ।

4.  हे पृथिवी अति प्यारो दिन्छौ सबलाई धेरै कुरा
गाऊँ स्तुति हल्लेलूयाह!
फल-फूलहरू जो छन् धेरै उनको महिमा देखाउँदै ।।

5. सब नम्र मनका स्तुति गाऊ माफ दिई सधै स्तुति गाऊँ
ह ल्लेलूयाह (2)
हे दुःख सहनेहरू हो सहायता लिँदै प्रभुको ।


SHARE ON