afsos ma mero harsa

Afsos ma mero harsa

1. maile yesu mitra paye, jo mero sab thok hun
mero atma ko lagi uttam var
tyo sundar ful batako, vihan ko tyo tara,
malai suddha changga parney uttam var.

Korus …afsos ma mero harsa, dukha ma mero saha
vanchan un le soch fikri nagara
tyo sundar ful tyo bato ko, vihan ko tyo tara
kati uttam var mero attma ko.

2. unle mero sab dukha leya, sabai afsos pani
pariktcha ma mero cha gad baliyo,
sab unko lagi birsy, mero hridai dekhi
unko sangam maa bashna lai malai li.
sansar le malai chorda, sauta le dukha dida,
christ prabhu hunchan sath maa sok nagara,
tyo sundar…………………..

3. malai chodne chainan kahe le na bhulne chan malai
biswas maa basi manne chu, unlai
aggni ko dewal vitra, kehe malai dar chaina
manna dincha bhokyaako attma lai.
mutu le pahirauda darsan ma garne chu
bagdda cha jaahaa nadi annanda ko
tyo sundar ………………।

अफसोसमा मेरो हर्ष

मैलै येशु मित्र पाएँ,जो मेरो सब थोक हुन्
मेरो आत्माको लागि उत्तम बर
त्यो सुन्दर फूल बाटोको, बिहानको त्यो तारा,
मलाई शुद्ध चंगा पार्ने उत्तम बर

कोरस …अफसोसमा मेरो हर्ष, दुःखमा मेरो आशा
भन्दछन् उनले सोंच फिक्री नगर
त्यो सुन्दर फूल त्यो बाटोको, बिहानको त्यो तारा
कति उत्तम त्यो वर मेरो आत्माको 

उनले मेरो सव दु:ख लिए,सबै अफसोस पनि
परिक्षमा मेरो छ गड़ बलियो ,
सब उनको लागि बिर्से , मेरो हृदय देखि
उनको संगमा वस्नलाई मलाई लिइ
संसारले मलाई छोड़दा,शैताले दु:ख दिदां,
ख्रीष्ट प्रभु हुन्छन् साथमा शोक नगर,
त्यो सुन्दर

मलाई छोड़ने छैनन् कहिले न भुल्ने छन् मलाई
विश्वासमा बसि मान्नेछु, उनलाई
अग्निको देवलभित्र,केहि मलाई डर छैन्
मन्ना दिन्छ भोकाएको आत्मालाई
मुकुटले पहिराउदा दर्शन म गर्नेछु
बग्दछ जहाँ नदी आन्नदको
त्यो सुन्दर


Tags: Afsos ma

SHARE ON