Timi sanga aantim choti bhetna baaki chha | antim choti lyrics

(timi sanga aantim choti bhetna baaki chha
jhukkiyera lako maya metna baki chha  ) 2
maya ma mero je kura chha
aankhama timro tyo chaina
sapana maa mero  je kura chha
bhawana maa temro tyo chaina

(ruda rudai lukeko najar
hasda hasdai harayeko najar ) 2
maya ma mero  je kura chha
aankhama timro tyo chaina
sapana ma mero je kura chha
bhawana ma timro tyo chaina

vo herdina aaba sochdina aaba timro barema
ma magdina maya hid dina aaba tyo batoma
timi sanga aantim choti bhetna baaki chha
jhukkiyera lako maya metna baaki chha

तिमी संग आन्तीम चोटी भेट्न बाकी छ

(तिमी संग आन्तीम चोटी भेट्न बाकी छ
झुक्किएर लाको माया मेट्न बाकी छ   ) २
मायामा मेरो जे कुरा छ
आँखामा तिम्रो त्यो छैन
सपनामा मेरो जे कुरा छ
भावनामा तेम्रो त्यो छैन

(रुदा रुदै लुकेको नजर
हास्दा हास्दै हराएको नजर ) २
मायामा मेरो   जे कुरा छ
आँखामा तिम्रो त्यो छैन
सपनामा मेरो जे कुरा छ
भावनामा तेम्रो त्यो छैन

भो हेर्दिन अब सोच्दिन अब तिम्रो बारेमा
म मग्दिना माया हिड़दिन अब त्यो बाटोमा
तिमीसंग आन्तीम चोटी भेट्न बाकी छ
झुक्किएर लाको माया मेट्न बाकी छ


SHARE ON