Ramau dharmi ho yawayha maa

Ramau dharmi ho

Korus: ramau dharmi ho yawayha maa

namra lai suhaucha unko stuiti.

1. Bina bajaudai dandawat gara sthir dashtar ko bajai gau
thulo gan iswar ko gau sor thulo gari bajai.

2. yawayha ko bachan shajho cha kam sabai shatya maa hudha cha,
nyai dharma lai ishneyha garcha karuna ko prithwi bhariyako cha.

3. yawayha ko bachan le akash baneyo mukhai ko shwas le sarva sena,
jas le samudhra banaya uhaa lai prasngsa hos sadhai.

रमाउ धार्मि हो

कोरस : रमाऔं धर्मी हो यवेहमा
नम्रलाई सुहाउँछ उनको स्तुति ।

1. बीणा बजाउँदै दण्डवत गर सितार दशतारको वजाई गाउ
ठूलो गान ईश्वरको गाऊ सोर ठूलो गरी बजाई ।

2. यवेहको बचन सोझो छ काम सबै सत्यतामा हुँदछ,
न्याय धर्मलाई स्नेह गर्छ करूणाले पृथ्वी भरिएको छ |

3. यवेहको वचनले आकाश बनियो मुखैको श्वासले सर्व सेना,
जसले समुन्द्र बनाए उहाँलाई प्रंशसा होस् सँधै ।


SHARE ON