Madhalako talaima

madhalako talaima

madhalako talaima

(  मादलको तालैमा लैवारी को भाकाईमा
सुनाई दिन्छु सुसन्देशा यो चिसो रातैमा ) –  X – 2
मुक्ति दाता उदार क्रर्ता शान्ती दाता
(  जन्मे आज बेतलहेम को गाई गोठैमा  ) – X – 2
मादलको तालैमा

music….

( आकासैको तारालेझै ज्योतीसी लाई बाटो देखाऊन
अन्दकारको माझामा उनी आशाको तारा बनी दिऐ
येही खबर सुनाई दिन्छु लैबारीको बाकैमा  ) – X – 2
येही खबर सुनाई दिन्छु लैबारीको बाकैमा

मादलको तालैमा..
music…

( सुनदुप मलवाको बेटी आज लेऐथे
उनलाई बेटी चडाउना
त्यो भन्दा बहुमूल्या बेटी आज उँहालाई के हे चडाउने ) -X-2
( ह्रिदयको भेट चडाउ सह्रा पार्ण शक्तीले  ) – X – 2

( मादलको तालैमा लैवारी को भाकाईमा
सुनाई दिन्छु सुसन्देशा यो चिसो रातैमा ) – X – 2

मुक्ति दाता उदार क्रर्ता शान्ती दाता
( जन्मे आज बेतलहेम को गाई गोठैमा ) – X – 2

मादलको तालैमा

english verbs

( madhalako talaima laibariko vhakaima
sunai dinchu susandesha yo chiso rataima ) -X-2
muktidata udhar karta shanti dutta 
( janme aajha betlahem ko gai gothai ma ) -X -2

madhalako talaima

music 

( aakasai ko tarale jha jyotisi lai bato dekhawna 
aundhakarko majhama uni aasha ko tara bani diye 
yehi khabar sunai dinchu laibariko vhakai ma )- x-2
( yehi khabar sunai dinchu laibariko vhakai ma ) -X-2

madhalako talaima
music
( sunara  dhup  malyako vheti lyeye thy unlai vheti chadawna
tyo vhanda bahu mulya vheti aajha uaha lai k chadawne )-X-2
( ridhayako vheti chadaw sahra pran shakti ly ) -X-2

( madhalako talaima laibariko vhakaima
sunai dinchu susandesha yo chiso rataima  ) -X-2
muktidata udhar karta shanti dutta
( janme aajha betlahem ko gai gothai ma )-X-2

madhalako talaima

vusit chirstian songs

SHARE ON