Hathiyaar ko

Hathiyaar ko

Hathiyaar ko chot ke lagcha ra
Bachan ko chot tira jhai gadincha
Ani baljhancha feri sataucha [2]

Hathiyaar ko chot ke lagcha ra
Bachan ko chot tira jhai gadincha
Ani baljhancha feri sataucha [2]

Lageko chot ko malhm paati
Bachan ko chot ko ke upachar
Lageko chot ko malhm paati
Bachan ko chot ko ke upachar
Sapana ko mitho bipana vaye[2]
Tuteko mutu ko ke upachar

Hatiyaar ko ….

Bhatke ko mahal banauna sake
Rukhe ko hirdaya ko ke upachar
Bhatke ko mahal banauna sake
Rukhe ko hirdaya ko ke upachar
Kalo ratko pachi sundar din vaye[2]
Fute ko bhagya ko ke upachar

Hathiyaar ko chot ke lagcha ra
Bachan ko chot tira jhai gadincha
Ani baljhancha feri sataucha [2]

Hathiyaar ko chot ke lagcha ra
Bachan ko chot tira jhai gadincha
Ani baljhancha feri sataucha [2]

हतियारको  चोट

हतियारको  चोट के लाग्छ  र
बचन  को चोट  तिर झैँ गाडीन्छ
अनि  बल्झांचा  फेरी सातौछ   [2]

हतियारको  चोट के लाग्छ  र
बचन  को चोट  तिर झैँ गाडीन्छ
अनि  बल्झांचा  फेरी सातौछ   [2]

लागेको  चोट को मल्हम  पाट्टी
बचन  को चोट  को के उपचार
लागेको  चोट को मल्हम  पाट्टी
बचन  को चोट  को के उपचार
सपना  को मिठो  बिपना भए [2]
टुटेको  मुटु को  के उपचार

हतियार  को ….

भत्के  को महल  बनाउन सके
रुखे  को हिर्दये   को के उपचार
भत्के  को महल  बनाउन सके
रुखे  को हिर्दये   को के उपचार
कालो  रातको पछि  सुन्दर दिन भए  [2]
फुटे  को भाग्य  को के उपचार

हतियारको  चोट के लाग्छ  र
बचन  को चोट  तिर झैँ गाडीन्छ
अनि  बल्झांचा  फेरी सातौछ   [2]

हतियारको  चोट के लाग्छ  र
बचन  को चोट  तिर झैँ गाडीन्छ
अनि  बल्झांचा  फेरी सातौछ   [2]

SHARE ON