Janam janam jiula sangai lyrics | BAR PIPAL | Nepali songs lyrics

Janam janam jiula sangai

Boy
janam janam jiula sangai – 2
bhakera bar pipalu -2

Girl
yo tan diye yo maan diye – 2
timilai aa mayalu chhoyera bar pipalu
Boy
bhakera bar pipalu

music …

Boy
dada  kada daya baya chautari ko chhaya
jati mitho boli timro uti chokho maya

Music….

Girl
thahai napai suttukai mutu satiyechha
timi sita aajambari maya gasiyechha

Boy
ho ho ra

Girl
sankchi chha  hai pipalu ra bar

Boy
sankchi chha  hai pipalu ra bar

Girl
janam janam jiula sangai – 2
bhakera bar pipalu – 2

Boy
yo tan diye yo maan diye – 2
timilai ae mayalu chhoyera bar pipalu
Girl
bhakera bar pipalu

Music…

Boy
mutu bhari kata kata guransh fule jasto
maanai bhari yeta uta maya dule jasto
music…
Girl
timi bar pipalu ma sadhai daaya baaya
chhahari bhai basau ritam sital timro chhaya
Boy
ho ho ra
Girl
sakchhi chha hai pipalu ra bar
Boy
sakchhi chha hai pipalu ra bar
Girl
janam janam jiula sangai
Boy
janam janam jiula sangai
Girl
bhakera bar pipalu
Boy
bhakera bar pipalu
Girl
yo tan diye yo maan diye
Boy
yo tan diye yo maan diye
Girl
timilai ae mayalu
Boy
chhoyera bar pipalu
Girl
bhakera bar pipalu

जनम जनम जिउला संगै

केटा
जनम जनम जिउला संगै – २
भाकेर बर पिपलु -२

केटि
यो तन दिए यो मन दिए – २
तिमीलाई ए मायालु छोएर बर पिपलु
केटा
भाकेर बर पिपलु

music …

केटा
डाडा काडा दाया बाया चौतारीको छाया
जती मिठो बोली तिम्रो उति चोखो माया

Music….

केटी
थाहै नपाई सुट्टूकै मुटु सटियेछ
तिमी सित आजम्बरी माया गसियेछा

केटा
हो हो र

केटी
साकक्षी छ   है पिपलु र बर

केटा
साकक्षी छ   है पिपलु र बर

केटी
जनम जनम जिउला संगै – 2
भाकेर बर पिपलु – 2

केटा
यो तन दिए यो मन दिए – २
तिमीलाई ए मायालु छोएर बर पिपलु
केटी
भाकेर बर पिपलु

Music…

केटा
मुटु भरि कता कता गुराश फुले जस्तो
मनै भरि यता उता माया डुले जस्तो
music…
केटी
तिमी बर पिपलु म सधै दाया बाया
छहारी भै बसौ प्रितम सितल तिम्रो छाया
केटा
हो हो र
केटी
साकक्षी छ है पिपलु र बर
केटा
साकक्षी छ है पिपलु र बर
केटी
जनम जनम जिउला संगै
केटा
जनम जनम जिउला संगै
केटी
भाकेर बर पिपलु
केटा
भाकेर बर पिपलु
केटी
यो तन दिए यो मन दिए
केटा
यो तन दिए यो मन दिए
केटी
तिमीलाई ए मायालु
केटा
छोएर बर पिपलु
केटी
भाकेर बर पिपलु


SHARE ON