K bhayo timilai kasto chot paryo bhana lyrics

K bhayo timilai

k bhayo timilai kasto chot paryo bhana – 2
timro chot maile ta bujhna  sakchhu ki priya
timro chot maile ta thamna sakchhu ki priya – 2
k bhayo timilai kasle k bhanyo
bhana na priya bolana priya

(timi royou bhane sansar ujad lagchha
timi hasyou bhane sansar ujjyalo lagchha) 2
jata herchhu timrai tasbir dekhchhu maile kina ho
k bhayo malai aajkal timro yaad le satauchha
k bhayo timilai kasto chot paryo bhana – 2
timro chot maile ta bujhna  sakchhu ki priya
timro chot maile ta thamna sakchhu ki priya – 2
k bhayo timilai kasle k bhanyo
bhana na priya bolana priya

(kina ho tadha bhagchhau maan ko kura kholdinau
sunna maan garchha yo maan tara timi boldinau) 2
kahile aaune kahile na aaune garchhau timi kina ho
katai timi badliyou ki mero maya kulchhi diyi
k bhayo timilai kasto chot paryo bhana
timro chot maile ta bujhna  sakchhu ki priya
timro chot maile ta thamna sakchhu ki priya – 2
k bhayo timilai kasle k bhanyo
bhana na priya bolana priya

bhana na priya bolana priya -2

के भयो तिमीलाई

के भयो तिमीलाई कस्तो चोट पर्यो भन – २
तिम्रो चोट मैले त बुझ्न   सक्छु कि प्रिय
तिम्रो चोट मैले त थाम्न सक्छु कि प्रिय – २
के भयो तिमीलाई कसले के भन्यो
भनन प्रिय बोलन प्रिय

(तिमी रोयोउ भने संसार उजाड़ लग्छ
तिमी हाँसयौ भने संसार उज्ज्यालो लग्छ ) २
जता हेर्छु तिम्रै तस्बीर देख्छु मैले किन हो
के भयो मलाई आजकल तिम्रो यादले सतौछ
के भयो तिमीलाई कस्तो चोट पर्यो भन – २
तिम्रो चोट मैले त बुझ्न   सक्छु कि प्रिय
तिम्रो चोट मैले त थाम्न सक्छु कि प्रिय – २
के भयो तिमीलाई कसले के भन्यो
भनन प्रिय बोलन प्रिय

(किन हो टाढा भाग्छौ मनको कुरा खोल्दिनौ
सुन्न मान् गर्छ यो मन तर तिमी बोल्दिनौ ) 2
कहिले आउने कहिले नआउने गर्छौ तिमी किन हो
कतै तिमी बद्लियोउ कि मेरो माया कुल्ची दिई
के भयो तिमीलाई कस्तो चोट पर्यो भन – २
तिम्रो चोट मैले त बुझ्न   सक्छु कि प्रिय
तिम्रो चोट मैले त थाम्न सक्छु कि प्रिय – २
के भयो तिमीलाई कसले के भन्यो
भनन प्रिय बोलन प्रिय
भनन प्रिय बोलन प्रिय – २


SHARE ON