Lets rock

Lets rock

( Maya gara o baby
Maya gara Maya gara
o baby Maya gara
Pagal pan yo mero thame deu
Pagal pan yo mero mutu ko duk duki yo thame deu ) x

Kura garney ko kura haru
Suney ra sakindaina
Herney ney ko akha haru chope ra sakindaina
Aaja hame dui mele rame rame nachauna
Hamro jeban hamrai ho aru ko matlab chaina

Lets rock lets rock
Oo babay lets rock
O baby lets rock lets rock
Oo babay lets rock

Ak bar ko jiban ho
Farki aucha ke audaina
Phula ka bahar haru
Khel cha ke kheldaina
Aaja hame dui mele rame rame nachauna
Ke thaha yo pal haru auch ke audaina

Lets rock lets rock
Oo babay lets rock
O baby lets rock lets rock
Oo babay lets rock

Maya gara o baby
Maya gara Maya gara
o baby Maya gara
Pagal pan yo mero thame deu
Pagal pan yo mero mutu ko duk duki yo thame deu

Maya gara o baby
Maya gara Maya gara
o baby Maya gara
Maya gara o baby
Maya gara Maya gara
o baby Maya gara

Lets rock

( माया  गर ओ बेबी
माया  गर माया  गर
ओ  बेबी  माया गर
पागल  पन यो  मेरो थामी   देऊ
पागल  पन यो  मेरो मुटु  को दुक दुकी  यो थामी देऊ ) x 2

कुरा  गर्ने को  कुरा हरु
सुने  र सकिन्दैन
हेर्ने  को अख हरु  छोपे र सकिन्दैन
आज  हामी  दुइ मिली    रमी रमी नाचौना
हाम्रो  जीबन हाम्रै  हो अरु को मतलब  छैन

लेट्स  रक लेट्स  रक
ओ  बेबी  लेट्स रक
ओ  बेबी  लेट्स रक  लेट्स रक
ओ  बेबी  लेट्स रक

एक  बार को  जिबन हो
फर्की  औछ की   औउदैन
फुला  का बहर  हरु
खेल  छ के  खेल्दैन
आज  हामी  दुइ मिली  रमी रमी नाचौना
के  थाहा  यो पल  हरु औच की   औउदैन

लेट्स  रक लेट्स  रक
ओ  बेबी  लेट्स रक
ओ  बेबी  लेट्स रक  लेट्स रक
ओ  बेबी  लेट्स रक

माया  गर ओ बेबी
माया  गर माया  गर
ओ  बेबी  माया गर
पागल  पन यो  मेरो थामी   देऊ
पागल  पन यो  मेरो मुटु  को दुक दुकी  यो थामी देऊ

माया  गर ओ बेबी
माया  गर माया  गर
ओ  बेबी  माया गर
माया  गर ओ बेबी
माया  गर माया  गर
ओ  बेबी  माया गर


SHARE ON