Maacha khelcha panima | saath | adrian pradhan

maacha khelcha panima

maacha khelcha panima
chari urcha akasaima
maacha khelcha panima
chari urcha akasaima

hasda khelda kanchi sanga
maya basi gayecha manama
sannani sunedew
yo maya bujedew
bujedew

maacha khelcha pani ma
chari urcha akasaima ma
macha khelcha panima
chari urcha akasaima
hasda khelda kanchi sanga
maya basigaye cha manama
oh baby i love you
oh baby i love you
i love you

kati mitho tyo bolai
nasalu tyo herai
kati mitho tyo bolai
nasalu tyo herai
namarnu na bachnu banayo
usako banile malai
namarnu na bachnu banayo
usako banile malai
maacha khelcha panima

goro goro gala usko
mast tyo jawani
goro goro gala usko
mast tyo jawani
fariya choli lwne tyo morile
lwna hai layo mohani
fariya choli lwne tyo morile
lwna hai layo mohani

maacha khelcha panima
chari urcha akasaima
maacha khelcha panima
chari urcha akasaima
hasda khelda kanchi sanga
maya basigaye cha manama
sannani sunedew
yo maya bujedew
bujedew

माछ खेल्छ पानीमा

माछ खेल्छ पानीमा
चरी उर्चा अकसैमा
माछ खेल्छ पानीमा
चरी उर्छ अकसैमा

हास्दा खेल्दा कान्छी संग
माया बसी गएछ मनमा
सान्नानी सुनिदेउ
यो माया बुजिदेउ
बुजिदेउ

माछ खेल्छ पानीमा
चरी उर्चा अकसैमा
माछ खेल्छ पानीमा
चरी उर्छ अकसैमा

हास्दा खेल्दा कान्छी संग
माया बसी गएछ मनमा
ओः बेबी इ लव योउ
ओः बेबी इ लव योउ
इ लव योउ

कती मिठो त्यो बोलाई
नसालु त्यो हेराई
कती मिठो त्यो बोलाई
नसालु त्यो हेराई
नमार्नु न बच्नु बनायो
उसको बानीले मलाई
नमार्नु न बच्नु बनायो
उसको बानीले मलाई

माछ खेल्छ पानीमा

गोरो गोरो गाला उसको
मस्त त्यो जवानी
गोरो गोरो गाला उसको
मस्त त्यो जवानी
फरिया चोली लाउने त्यो मोरीले
लौना है लायो मोहनी
फरिया चोली लाउने त्यो मोरीले
लौना है लायो मोहनी

माछ खेल्छ पानीमा
चरी उर्चा अकसैमा
माछ खेल्छ पानीमा
चरी उर्छ अकसैमा

हास्दा खेल्दा कान्छी संग
माया बसी गएछ मनमा
सान्नानी सुनिदेउ
यो माया बुजिदेउ
बुजिदेउ


SHARE ON