Maan paruane hajar vetinchhan lyrics

Maan paruane hajar vetinchhan

(maan paruane hajar vetinchhan
juni katne eautai huncha)2
jati ruwaos dhar dhari ruwaos – 2
aafno manchhe aafnai hunchha – 2
maan paruane hajar vetinchhan
juni katne eautai hunchha

(jati bhulu sahar ko ramjham ma
maan ta aafnai gaun mai hunchha)2
sathi sukha ma hajar vetinchhan
dukha badne eautai huncha – ho 2
maan paraune hajar vetinchhan
juni katne eautai hunchha

(aaba bhul gardina bhanchhu
manchhe hoon galti nai hunchha)2
mero bhagwan le sab maaf diyo
deuta bhannu deutai hunchha – hm 2

(maan paraune hajar bhetinchhan
juni katne eautai hunchha ) 2
jati ruwaos dhar dhari ruwaos – 2
aafno manchhe aafnai hunchha – 2

मन पराउने हजार भेटिन्छन

(मन पराउने हजार भेटिन्छन
जुनी काट्ने एउटै हुन्छ )२
जति रुवाओस धार धारी रुवाओस – २
आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छा – २
मन पराउने हजार भेटिन्छन
जुनी काट्ने एउटै हुन्छ

(जति भुलु सहरको रमझम मा
मान त आफ्नै गाउँ मै हुन्छ )२
साथी सुखमा हजार भेटिन्छन
दुख बाड्ने एउटै हुन्छ – हो २
मन पराउने हजार भेटिन्छन
जुनी काट्ने एउटै हुन्छ

(आब भूल गर्दिन भन्छु
मान्छे हूँ गल्तीनै हुन्छ )२
मेरो भगवानले सब माफ दियो
देउता भन्नु देउतै हुन्छा – हम २

(मन पराउने हजार भेटिन्छन
जुनी काट्ने एउटै हुन्छ) २
जति रुवाओस धार धारी रुवाओस – २
आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छा – २


SHARE ON