Mero maya | maya | Bipul chettri

Mero maya lyrics

दिन पनि मेरो माया
रात पनि तिम्रै नै समझना
मायालु लाई सम्झी मत
गरिरहेछु यहा कल्पना

एती खेर भई सक्यो
औने कि नूउने मेरो माया
दिन पनि ढाली सक्यो
अझ कति पर्खौने मेरो माया

ला है
माया को जालमा पस्यो नि है
ला है
हेर्दा हेर्दै योवान ढली सक्यो है

आहाहाअ हाआ हाआ

लैजौना मलाई तिमी सँगैइनै सहरमा मेरो माया
मोटर म छरेर म जाने छु तिमी सँगै मेरो माया

दिन पनि मेरो माया
रात पनि तिम्रै नै समझना
मायालु लाई सम्झी मत
गरिरहेछु यहा कल्पना

ला… है
माया को जालमा पस्यो नि है
लाहाइन
हेर्दा हेर्दै योवान ढली सक्यो है

आहाहाअ हाआ हाआ
आहाहाअ हाआ हाआ ……. ….. ….. . .


SHARE ON