Nasamjha bhuli dinelai

Nasamjha bhuli dinelai

Nasamjha bhuli dinelai tadha bhai janelai
Na bolau sathi feri feri hridaya todnelai
Nasamjha bhuli dinelai tadha bhai janelai
Na bolau sathi feri feri hridaya todnelai

Na baljhau bhareko ghau lai sahana dherai garho cha
Na samjhau bhuleko yaad lai birsana dherai garho cha
Nasamjha bhuli dinelai tadha bhai janelai

Maya ho khel dheraile khelcha
Kasaile hasaucha kasaile ruwaucha
Bhulna nasakne chot haru boki
Afnai bhagya lai doshyaune garcha
Pir liyera hudaina aba afailai har din marera
Nasamjha bhuli dinelai tadha bhai janelai

Jiwanbhar dukha ra sukha aairahancha
Yahi jiwan bachnu cha yaha aakhama
Aashu liyera hoina
Hasera aja jiwan chaldaina yesari aba
Afailai har din marera

Nasamjha bhuli dinelai tadha bhai janelai
Na bolau sathi feri feri hridaya todnelai
Na baljhau bhareko ghau lai sahana dherai garho cha
Na samjhau bhuleko yaad lai birsana dherai garho cha

Nasamjha bhuli dinelai tadha bhai janelai

नसम्झ भुलिदिनेलाई

नसम्झ भुलिदिनेलाई टाढा भैजानेलाई
नबोलाउ साथी फेरी फेरी हृदय तोड्नेलाई

नसम्झन भुलिदिनेलाई टाढा भैजानेलाई
नबोलाउ साथी फेरी फेरी हृदय तोड्नेलाई
नबल्झाउ भरेको घाउलाई सहन धेरै गार्हो छ
नसम्झाउ भुलेको यादलाई बिर्सन धेरै गार्हो छ

नसम्झ भुलिदिनेलाई टाढा भैजानेलाई

माया हो खेल धेरैले खेल्छ
कसैले हसाउछ कसैले रुवाउछ
भुल्न नसक्ने चोटहरु बोकि
आफ्नै भागयलाई दोस्याउने गर्छ

पिर लिएर हुँदैन अब
आफैलाई हर दिन मारेर

नसम्झ भुलिदिनेलाई टाढा भैजानेलाई

जीवन भर दुख र सुख आइरहन्छ
यही जीवन
बाँच्नु छ यहाँ आँखामा आँसु
लिएर होईन हासेर आज

जीवन चल्दैन यसरी अब
आफैलाई हरदिन मारेर

नसम्झ भुलिदिनेलाई टाढा भैजानेलाई
नबोलाउ साथी फेरी फेरी हृदय तोड्नेलाई
नबल्झाउ भरेको घाउलाई सहन धेरै गार्हो छ
नसम्झाउ भुलेको यादलाई बिर्सन धेरै गार्हो छ

नसम्झ भुलिदिनेलाई टाढा भैजानेलाई

SHARE ON