Saathee | saath | Adrian Pradhan

Sathee

koi hos yasto sathi
sukha dukha bujhi diney
mann ko kura manai baata
biswas gari bhani diney

koi hos yasto sathi
sukha dukha bujhi diney
mann ko kura manai baata
biswas gari bhani diney

dukha parda najeek aai
usle malai vani diyos
timilai ahile kasto chha bhani
usle malai sodhi diyos
ma ruda ni najik aai
aansu mero puchhi diyos
dukha sukha sabai kura
aafnai samjhi saati diyos

 

koi hos yasto sathi
sukha dukha bujhi diney
eklai chhada najik aayi
ma chhu ni vani diney
sarho garho parda kheri
afnai samjhi suni diney
dila jali pidda bokkda
malam patti gari diney
jiwan yatra bhari mero
sahayatri bani diney

koi hos yasto sathie
sukha dukha bujhi diney
mann ko kura manai baata
biswas gari bhani diney

साथी

कोहि होस् यस्तो साथी
सुख दुख बुझि दिने
्मान को कुरा मनै बाट
विस्वश गरि भनि दिने
कोहि होस् यस्तो साथी
सुख दुख बुझि दिने
्मान को कुरा मनै बाट
विस्वश गरि भनि दिने

दुखं पर्र्द नजिक अयी
उस्ले मलाई भनि दीयोस
तेमीलाई अहीले कस्तो छ भनी
उस्ले मलाई सोधी दीयोस
म रुधा नी नजिक आई
अस्सु मेरो पुची दीयोस
दुख सुख सबै कुरा
आफ्नै सम्झी सटि दीयोस

कोहि होस् यस्तो साथी
सुख दुख बुझि दिने

अक्लै छदा नजिक आइ
म छु नी भनि दिने
सारो गारो पर्दा खेरि
आफनै सम्झी सुनी दिने
दिल जाली पिडा बॊक्दा
मलम पट्टि गारी दिने
जीवन यात्रा भरि मेरो
सहयात्री बनि दिने

कोहि होस् यस्तो साथी
सुख दुख बुझि दिने
्मान को कुरा मनै बाट
विस्वश गरि भनि दिने


Tags: Saath Sathee

SHARE ON