Samipya unko samipya lyrics

Samipya unko samipya

samipya unko samipya
pyaro lagchha aafno lagchha
aatmiya aatmiya lagchha
pagal banauchha unko harek paila le
maile pokhi diye yo maan ko ikshya
pokhi diye yo maanko bhawana
mayako sagar maya nai maya
thamin unile mero haath
sparsa paye kunai pariko
pahilo aartha yo jiwan ko
lagin malai aarkai sansar ma
bhulyou hami ek aarka ma

barnan tyo unko roopko
ma garu kasari ma bhanu kasari
ti sabda maya preetiko sano lagyo aapuro lagyo
chumi diye ti aadhama dubyou hami maya ma
mayako sagar maya nai maya
thamin unile mero haath
sparsa paye kunai pariko
pahilo aartha yo jiwan ko
lagin malai aarkai sansar ma
bhulyou hami ek aarka ma
sparsa paye kunai pariko
pahilo aartha yo jiwan ko
lagin malai aarkai sansar ma
bhulyou hami ek aarka ma

ti pal samjhanchhu romanch chauchha jarek kshyanma
bitchhan jati naya lagchha maya badhchha
pokhi diye yo maanko ikshya
pokhi diye yo maan ko bhawana
maya ko sagar maya nai maya
thamin unile mreo haath
mayako sansar maya nai maya
thamin unile mero haath
sparsa paye kunai pariko
pahilo aartha yo jiwan ko
lagin malai aarkai sansar ma
bhulyou hami ek aarka ma
sparsa paye kunai pariko
pahilo aartha yo jiwan ko
lagin malai aarkai sansar ma
bhulyou hami ek aarka ma

समीपेऐ उनको समीपेऐ

समीपेऐ उनको समीपेऐ
प्यारो लग्छ आफ्नो लग्छ
आत्मिय आत्मिय लग्छ
पागल बनौछा उनको हरेक पाइलाले
मैले पोखी दिए यो मान् को इक्ष्य
पोखी दिए यो मानको भवन
मायाको सगर मायानै माया
थामिन उनीले मेरो हात्त
स्पर्स पाए कुनै पारीको
पहिलो आर्थ यो जीवनको
लगिन मलाई आर्कै संसारमा
भुल्योउ हामी एक आर्कमा

बर्णन त्यो उनको रूपको
म गरु कसरि म भनु कसरि
ति सब्द माया प्रीतिको सानो लग्यो आपुरो लग्यो
चुमी दिए ति आधारमा दुब्योउ हामी मायामा
मायाको सगर माया नै माया
थामिन उनीले मेरो हात्त
स्पर्स पाए कुनै पारीको
पहिलो आर्थ यो जीवनको
लगिन मलाई आर्कै संसारमा
भुल्योउ हामी एक-आर्कमा
स्पर्स पाए कुनै पारीको
पहिलो आर्थ यो जीवनको
लगिन मलाई आर्कै संसारमा
भुल्योउ हामी एक-आर्कमा

ति पल सम्झन्छु रोमेंच छाउछ हरेक छेडमा
बित्छन जति नँया लग्छ माया बढ्छ
पोखी दिए यो मानको इक्षया
पोखी दिए यो मान् को भवन
मायाको सगर मायानै माया
थामिन उनीले मेरो हात्त
मायाको सगर माया नै माया
थामिन उनीले मेरो हात्त
स्पर्स पाए कुनै पारीको
पहिलो आर्थ यो जीवनको
लगिन मलाई आर्कै संसारमा
भुल्योउ हामी एक-आर्कमा
स्पर्स पाए कुनै पारीको
पहिलो आर्थ यो जीवनको
लगिन मलाई आर्कै संसारमा
भुल्योउ हामी एक-आर्कमा


SHARE ON