Teesta

Teesta lyrics

गीत बनि आयाै तिमी हाम्रो यो जीवनमा
प्रीत बनि बस्याै तिमी हाम्रो यो दिलहैमा
हरियाली बन जङ्गलमा
खुसीयाली सबै गाउैँमा
तिमी आशाको किरण बसी छायाै मेरो संसारमा
गीत बनि आयाै तिमी हाम्रो यो जीवनमा
प्रीत बनि बस्याै तिमी हाम्रो यो दिलहैमा
हरियाली बन जङ्गलमा
खुसीयाली सबै गाउैँमा
तिमी आशाको किरण बसी छायाै मेरो संसारमा
गीत बनि आयाै तिमी हाम्रो यो जीवनमा
प्रीत बनि बस्याै तिमी हाम्रो यो दिलहैमा
हरियाली बन जङ्गलमा
खुसीयाली सबै गाउैँमा
तिमी आशाको किरण बसी छायाै मेरो संसारमा
गीत बनि आयाै तिमी हाम्रो यो जीवनमा
प्रीत बनि बस्याै तिमी हाम्रो यो दिलहैमा
हरियाली बन जङ्गलमा
खुसीयाली सबै गाउैँमा
तिमी आशाको किरण बसी छायाै मेरो संसारमा

है, है, है
हिमालको कोख बाट खोला र नाला बनि
अमृतको धारा बनि उम्रेछाै
है, डाढाँ र काढाँ कति घाम र छाया तरी
टिस्टा खोला नै बनेछाै, है
है, है, है
पहाडको अङगबाट खेली र कुदी तिमी
हाम्रो यो आगनमा झरेछाै
है, युग युग नै देखि हाम्रो जीवनको तिमी
साहारा बनि बसेछाै

हे-आ-हा-हा
हो, ओ, ओ
बगेछ टिस्टा
बगेछ जीवन यो
है, है, है
मदल घनकाउदै, सारंगी दनकाउदै
नाचै है टिस्टा बगर
है, जाहाँ गए पनि मलाई फर्कन मन लाग्छ
त्यो बाटो तिम्रै बगर

हे-आ-हा-हा
हो, ओ, ओ
बगेछ टिस्टा
बगेछ जीवन यो
है, है, है
मदल घनकाउदै, सारंगी दनकाउदै
नाचै है टिस्टा बगर
है, जाहाँ गए पनि मलाई फर्कन मन लाग्छ
त्यो बाटो तिम्रै बगर, त्यो बाटो तिम्रै बगर, त्यो बाटो तिम्रै बगर
हृदयमा मेरो बगेछाै


Tags: Teesta

SHARE ON