Yesari Saanjh

Yesari saanjh

Yesari saanjh
Dhalda dhaldai raat huncha
Yesari saanjh
Dhalda dhaldai raat huncha

Raat haru sangai pira badcha
Ho ho 
Raat haru sangai pira badcha
Yesari saanjh
Dhalda dhaldai raat huncha

Sochey ko jastai hudaina jiwan
Mare ra jewnu parcha
Dukha ko sagar tare ra shabley
Sukha ta kaha pauney ra
Sukha ta kaha pauney ra

 

Yesari saanjh
Dhalda dhaldai raat huncha
Yesari saanjh
Dhalda dhaldai raat huncha

Hasey ko jastai gare ra shabley
Maan vitra runu parcha
Bagey ko ashu puchey ra shabley
Yo maan bhujhaunu parcha
Yo maan bhujhaunu parcha 

Yesari saanjh
Dhalda dhaldai raat huncha
Yesari saanjh
Dhalda dhaldai raat huncha

Raat haru sangai pira badcha
Ho ho 
Raat haru sangai pira badcha
Yesari saanjh
Dhalda dhaldai raat huncha x 4

यसरि साँझ

यसरि साँझ
ढल्दा ढल्दै रात हुन्छ
यसरि साँझ
ढल्दा ढल्दै रात हुन्छ

रातहरु सँगै पिर बढ्छ
हो हो
रातहरु सँगै पिर बढ्छ
यसरि साँझ
ढल्दा ढल्दै रात हुन्छ

सोचेको जस्तै हुँदैन जिवन
मरेर  जिउनु पर्छ
दु: खको सागर तरेर सबले
सुख त कहाँ पाउने र
सुख त कहाँ पाउने र

यसरि साँझ
ढल्दा ढल्दै रात हुन्छ
यसरि साँझ
ढल्दा ढल्दै रात हुन्छ

हाँसेको जस्तै गरेर सबले
मन भित्र रुनु पर्छ
बगेको आँशु पुछेर सबले
मन भित्र रुनु  पर्छ
मन भित्र रुनु  पर्छ

यसरि साँझ
ढल्दा ढल्दै रात हुन्छ
यसरि साँझ
ढल्दा ढल्दै रात हुन्छ
रातहरु सँगै पिर बढ्छ
हो हो
रातहरु सँगै पिर बढ्छ
यसरि साँझ
ढल्दा ढल्दै रात हुन्छ
रात हुन्छ  x 4


SHARE ON