Sano chha gaun sano yo sahar lyrics

Sano chha gaun sano chha gaun sano yo sahar, sanai chha sansar – 2 bhugol le chhekna badal le dhakna nasakne rahar goreto galli kunai ghumti mod...