Aansule rujheko jiwan – Dibya subba – lyrics

आँसुले रुझेको जीवन आँसुले रुझेको जीव...

View details
Bhawana lyrics – Dibya Subba

भावना - दिब्य सुब्बा तिमि जहाँ पनि जान...

View details
Nirdosh lyrics – Dibya Subba

निर्दोष  भएर निर्दोष  भएर पनि दोषी बन...

View details