Allarey jovan | Maya | Bipul chettri

Allarey yo jovan He gaawDaali chari gaawDaali chari nero maan ke pari aaja kata bhagey cha Hmm Warri parri ko hareyali hera kata maajhey cha Heey Sala...