Jaatley pako haat ley khako lyrics

Jaatley pako ( Geelaasama na thapa hai Teenaa paanee soltini Saarai nai gaaro bho Belaa belaa na tara hai Akhaa malai soltini Sambhalee nai gaaro bho ...