Samarpan chha yo bhawisya mero

Samarpan chha yo bhawisya wuuuww baby I love you so much I love you samarpan chha yo bhawisya mero pran bhanda pyaro mero manchhe lai bhulna sakdina t...