Siriri | Maya | Bipul Chettri

Siriri hawa bagyo

Siriri hawa bagyo sutari
Akanta duniya maa malai feri uddai lagyo
uddi rahey ko bhuwa jastai
annanta akash maa bagai lagyo

Jadai chu, kata tira
bagey chu akash nira
auney dinharu kaslai ke tha
Mo ta aheyley ko lagi nai bachirahey chu

Sapane lai khojdha khojdai
afulai nae bhuley chu
Jadai chu, kata tira
bagey chu akash nira
Jadai chu, kata tira

Aha ha ha ha ha  ha
bagey chu akash nira
Aha ha ha ha ha  ha
Aha ha ha ha ha  ha
Siririri
Jiririri
Siririri
Jiririri
Jiririri
Jiririri ri ri ri
Siriri hawa bagyo sutari
Annanta akash maa bagai lagyo

सिरिरि हावा बग्यो

सिरिरि हावा बग्यो सुस्तरी
एकान्त दुनियामा मलाई फेरि उडाई लग्यो
उडी रहेको भुवा जस्तै
अनन्त आकाशमा बगाइ लग्यो

जाँदै छु, कता तिर
बगेछु आकाश निर
आउने दिनहरु कसलाई के था
म त अहिलेकोलागि नै बाँचिरहे छु

सपनीलाई खोज्दा खोज्दै
आफुलाई नै भुलेछु
जाँदै छु, कता तिर
बगेछु आकाश निर
जाँदै छु, कता तिर

आहो-आहै
बगेछु आकाश निर
आहाहा आहाहा-हा-है
आहाहा आहाहा-हा-है
सिरिरिरि
जिरिरि
सिरिरिरि
जिरिरि
जिरिरिरिरिरि
सिरिरि हावा बग्यो सुस्तरी
अनन्त आकाशमा बगाइ लग्यो


SHARE ON