Siriri | Maya | Bipul Chettri

Siriri hawa bagyo Siriri hawa bagyo sutari Akanta duniya maa malai feri uddai lagyo uddi rahey ko bhuwa jastai annanta akash maa bagai lagyo Jadai chu...