Yo maan le timilai nai rojeko chha

Yo maan le timilai

(yo maan le timilai nai rojeko chha
binti tadhina nakhoja ) 2

tyo aankhama timro dubi sakechhu – 2
binti aarulai naroja
yo maan le timilai nai rojeko chha
binti tadina nakhoja

nasodha timi ma sanga maya kati dherai garchau -2
yo haat timi thami deu kakhaima timro ma marchhu -2

( yo maan le timilai nai rojeko chha
binti tadhina nakhoja ) 2
tyo aankhama timro dubi sakechhu – 2
binti aarulai naroja
yo maan le timlai nai rojeko chha
binti tadina nakhoja

nasodha timi masanga dhan sampati kati chha – 2
yi haat goda sadhya nai chhan lagcha yehi nai kafi cha – 2
yo jindagi timilai nai dinchhu
binti aaru kehi nasocha – 2
tyo aankhama timro dubi sakechhu
binti aarulai naroja
yo maan le timilai nai rojeko chha
binti tadina nakhoja

यो मानले तिमीलाई

( यो मानले तिमीलाई नै रोजेको छ
बिन्ति टाडीन नखोज) २

त्यो आँखामा तिम्रो दुबी सकेछु – 2
बिन्ति आरुलाई नरोज
यो मानले तिमीलाई नै रोजेको छ
बिन्ति टाडीन नखोज

नसोध तिमी मसंग माया कति धेरै गर्छु – 2
यो हात तिमी थामी देउ काखैमा तिम्रो म मर्छु -2

( यो मानले तिमीलाई नै रोजेको छ
बिन्ति टाडीन नखोज) २

त्यो आँखामा तिम्रो दुबी सकेछु – 2
बिन्ति आरुलाई नरोज
यो मानले तिमीलाई नै रोजेको छ
बिन्ति टाडीन नखोज

नसोध तिमी मसंग धन-सम्पति कति छ – 2
यी हात गोडा साध्यनै छन् लाग्छ येही नै कफी छ – 2
( यो जिन्दगी तिमीलाई नै दिन्छु
बिन्ति आरुकेहि नसोच ) – 2
त्यो आँखामा तिम्रो दुबी सकेछु
बिन्ति आरुलाई नरोज
यो मानले तिमीलाई नै रोजेको छ
बिन्ति टाडीन नखोज


SHARE ON