Yo maan le timilai nai rojeko chha

Yo maan le timilai (yo maan le timilai nai rojeko chha binti tadhina nakhoja ) 2 tyo aankhama timro dubi sakechhu – 2 binti aarulai naroja yo ma...